Home
Verduijn.info

Kurs Podstawowy Zasad BHP (B-VCA) : € 29,95

Kurs Podstawowy Zasad BHP (B-VCA)

+

Egzaminu

Cursus Basisveiligheid VCA in het Pools

+

Examen

Niniejsza ksika suy jako samouczek przygotowujcy do egzaminu z Podstawowych Zasad Bezpieczestwa VCA i oparta jest na aktualnych wymaganiach dot. kwalifikacji. Materia omówiono krok po kroku w dziewiciu rozdziaach. Omówione zostay nastpujce przedmioty:

 

- VCA i ustawodawstwo

- Ryzyka i prewencja

- Poar i eksplozja

- Niebezpieczne substancje

- Narzdzia pracy

- Szczególne warunki pracy

- Prd elektryczny

- Prewencja.

 

Kady rozdzia jest przejrzysty i zamyka si streszczeniem najwaniejszych zagadnie oraz testem zdobytej wiedzy. Kada cz testu zawiera pytania egzaminacyjne, co pozwala na przygotowanie si do waciwego egzaminu VCA. Po przerobieniu caoci materiau, w rozdziale dziewitym znajdziesz dwa egzaminy próbne. Jeli wyniki egzaminów próbnych s pozytywne, oznacza to, e jeste gotowy do zoenia egzaminu B-VCA.

 

ISBN: 9789491595080

Ksika: € 29,95

Ksika + egzaminu : € 143,99

 

Zamów w naszym sklepie internetowym (holenderski)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verduijn.info

Technische trainingen

De Wielewaal 36

2761 XZ Zevenhuizen

Holandia

 

T: (+31)6-28590668

I: www.verduijn.pl

E: info@verduijn.pl

 

Dit boek dient als zelfstudiemethode voor het examen Basisveiligheid VCA en is gebaseerd op de laatste eindtermen. In negen hoofdstukken wordt u stap voor stap door de stof geleid. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

- VCA en wetgeving

- Risico's en preventie

- Brand en explosie

- Gevaarlijke stoffen

- Arbeidsmiddelen

- Bijzondere werkomstandigheden

- Elektriciteit

- Preventie

 

Elk hoofdstuk is overzichtelijk opgebouwd en sluit af met een samenvatting en een zelftoets. Een gedeelte van elke zelftoets bestaat uit examenvragen zodat u direct al oefent met de manier van vragen bij de VCA-examens. Wanneer u alle hoofdstukken op deze manier doorlopen heeft kunt u de twee proefexamens doen in hoofdstuk 9. Op het moment dat u hiervoor een goed resultaat heeft gehaald, bent u klaar voor het afleggen van het examen B-VCA.

 

ISBN: 9789491595080

Cursusboek: € 29,95

Cursusboek + examen: € 143,99

 

Bestellen in onze webwinkel

 

Proefexamens Pools

 

Copyright © All Rights Reserved